32 78 74 888handel@arkanet.pl

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności urządzenia QNAP poprzez oprogramowanie do Backupu firm Xopero oraz Nakivo. Dzięki temu, przekształcisz serwer NAS QNAP w wydajny applaince do backupu Twojego fizycznego lub wirtualnego środowiska, a w przypadku awarii zwiększysz bezpieczeństwo swojej firmy, przywracając szybciej i skuteczniej kopie zapasowe wykonanego backupu.

    Przetwarzanie danych osobowych

    Przejdź do góry