Administratorem danych osobowych jest ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ul. Porcelanowej 19.
    Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez email: iod@arkanet.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 327874824.

    ZOBACZ CAŁOŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ